lidmaatschap

 

Lidmaatschap

Lidmaatschap : voor wie ?

Indien je lid wilt worden van onze afdeling, neem je contact op met één van de bestuursleden of secretaresse (zie bij contact). Zij zorgt er dan voor dat je je lidkaart krijgt en dat je op de hoogte gehouden wordt van het reilen en zeilen in je afdeling. Je krijgt ook het tijdschrift Vrouwen met vaart 10 keer per jaar.

Iedere vrouw kan lid worden.

Mannen kunnen geen lid worden (art 5 Statuten), maar kunnen zich wel abonneren op Vrouwen met vaart

Voordelen

Maandelijks gratis het ledenblad Vrouwen met vaart

Korting op de aankoop van KVLV-boeken

Korting op KVLV-cursussen en vorming

Korting op KVLV-reizen

Kortingbonnen in Vrouwen met Vaart voor evenementen, beurzen, aankopen, …

Kans om deel uit te maken van een sociaal netwerk in je woonomgeving

Kans om deel te nemen aan de meer dan 50.000 activiteiten die jaarlijks in heel Vlaanderen georganiseerd worden

Een verzekering voor jou en je gezinsleden tijdens alle KVLV-activiteiten.

 

Prijs

Voor het werkjaar 2016 bedroeg het lidgeld 28 euro. Sommige jaren komt er nog een kleine afdelingsbijdrage bovenop. Het bestuur kan je vertellen hoeveel dit bedraagt.

Wanneer je nieuw bent in het dorp kan je kennis maken met KVLV aan speciale voorwaarden en kan je onthaallid worden.

Soms doet de afdeling een speciale actie om vrouwen met KVLV te laten kennis maken. Naar aanleiding van dergelijke actie kan je lid worden aan speciale voorwaarden.

Kan ik ergens anders lid worden dan bij de afdeling van mijn dorp?

In principe word je lid bij de afdeling in wiens ‘werkgebied’ je woont. Indien er geen afdeling is, kun je kiezen om lid te worden bij de dichtstbijzijnde afdeling of er voor kiezen om ‘nationaal lid’ te worden .

Vanaf wanneer is mijn lidkaart geldig?

Een lidmaatschap gaat in op 1 januari en eindigt jaarlijks op 31 december. Vanaf 1 januari ontvangt men ook het ledenblad. Nieuwe leden zijn echter verzekerd vanaf het moment dat het afdelingsbestuur hun naam heeft doorgegeven aan het nationaal KVLV-secretariaat. In de praktijk betekent dit dus dat iemand die (nieuw) lid wordt in september, zonder problemen kan deelnemen aan de activiteiten van de afdeling, maar dat het ledenblad pas vanaf het nieuwe kalenderjaar wordt verstuurd.

Wat is de minimum of maximumleeftijd om lid te worden van KVLV?

Jongeren kunnen lid worden van een KVLV-afdeling vanaf 16 jaar, op voorwaarde dat in het ‘werkgebied’ van de afdeling geen jeugdbeweging (KLJ) bestaat. Bestaat er wel zo’n afdeling, dan is de minimumleeftijd 18 jaar. Er bestaat geen maximumleeftijd om lid te worden van KVLV.

Meer info zie http://www.kvlv.be/

 

KVLV- HAASRODE